Плакатна продукція

Комплекти складаються з таблиць форматом А1(840*600),ламінованих, українською мовою :

№ п/п Найменування ІНФО
ФОТО
Ціна
ПФ-2001
Комплект таблиць ”Квантова фізика” укр. (10 шт.) інфо

 1000,00
ПФ-2002
Комплект таблиць ”Механіка.Закони збереження в механіці Коливання і хвилі”укр.  (8 шт.)

 800,00
ПФ-2003
Комплект таблиць ”Механіка.Кінематика.Динаміка” укр. (21 шт.) інфо

 2100,00
ПФ-2004
Комплект таблиць ”Молекулярна фізика” укр. (17 шт.) інфо

 1700,00

Комплект таблиць ”Молекулярна – кінематична теорія” укр. (10 шт.)

 1000,00

Комплект таблиць ”Оптика .теорія відносності укр. (14 шт.)

 1400,00
ПФ-2005
Комплект таблиць "Геометрична оптика" укр.(14 шт.)
інфо

1400,00

Комплект таблиць ”Термодинаміка” укр. (10 шт.)

 1000,00

Комплект таблиць ”Термодинаміка” укр. (6 шт.)

 600,00

Комплект таблиць ”Фізика атомного ядра” укр. (9 шт.) інфо

 900,00

Комплект таблиць ”Електричний струм в різних середовищах” укр. (8 шт.) інфо

 800,00

Комплект таблиць ”Електрика” укр. (10 шт.)

 1000,00

Комплект таблиць ”Електродинаміка” укр. (10 шт.)

 1000,00

Комплект таблиць ”Електромагнітні коливання і хвилі” укр.     (6 шт.)

 600,00

Комплект таблиць ”Електростатика” укр.(8 шт.)

 800,00
ПФ-2006
Комплект таблиць "Фізика в машинах і механізмах"ПФ-2007
Комплект таблиць ”Електростатика . Електричний струм” укр. (12 шт.)

 1200,00

Можливо придбання плакатної продукції окремо без комплекту, розмірами А1(840х600),українською мовою, ламіновані.
Вартість одного плаката: А1 – 100,00 грн.

КОД Найменування КОД Найменування
Електростатика
1229 Електризація тіл В,Т 1232 Напруженість електростатичного поля
В,Т
1230 Дослід Мілікена Г,Т 1233 Провідники та діелектрики в
електростатичному полі В,Т
1231 Закон Кулона В,Т 1001 Потенціал електростатичного поля В,Т
1509 Напруженість електростатичного поля.
Закон Кулона. Г, Т.
   
Таблиці
328 Типи радіоактивного випромінювання . В,Т 339 Спектри електромагнітного випромінювання . Г,Т
338 Три агрегатні стани речовини. Г,Т 340 Температурні шкали. Г,Т
902 Модель атома Резерфорда-Бора В,Т 995 Правила безпеки В,Т
Електродинаміка
361 Електричне поле. Елекростатичні поля. Г,Т 367 Магнітні поля. Сила Лоренца. В,Т
362 Електричне поле. Електричне поле Землі. В,Т 368 Електричний струм у металах. В,Т
363 Електрична мережа. В,Т 369 Електричний струм у напівпровідниках.
В,Т
364 З'єднання споживачів електроенергії. В,Т 370 Електричний струм в електролітах. В,Т
365 Закон Ома для кола постійного струму. Г,Т 371 Електричний струм у вакуумі. В,Т
366 Магнітні поля .Постійні магніти. В,Т 372 Електричний струм у газах. В,Т
991 1. Електричний струм. Сила струму. В,Т 994 4. З’єднання провідників. В,Т
992 2. Опір. Закон Ома для ділянки кола. Г,Т 1010 6. Закон Джоуля-Ленца. Г,Т
993 3. Залежність опору провідника від температури. Г,Т 999 9. Індуктивність. Самоіндукція. В,Т
1250 Шкала електромагнітних випромінювань.
В,Т.
1000 10. Електромагнітне поле. В,Т
1510 Магнітні поля. Г, Т.    
Термодинаміка
373 1. Внутрішня енергія . Г,Т 377 5. Адиабатний процес. Г,Т
374 2. Робота газу в термодинаміці. Г,Т 378 Закон відповідних станів. В,Т
375 3. Перший закон термодинаміки. Г,Т 379 6. Цикл Карно. В,Т
376 4. Другий закон термодинаміки. В,Т    
Молекулярно-кінетична теорія
380 Поверхневий натяг. Капілярність. Г,Т 385 5. Тиск ідеального газу. В,Т
381 1.Броунівський рух. Дифузія. В,Т 386 6. Закон Бойля -Маріотта. Г,Т
382 2. Агрегатні стани речовини. В,Т 387 7. Закон Гей -Люссака. Г,Т
383 3. Дослід Штерна. В,Т 388 8. Закон Шарля. Г,Т
384 4. Шкали температур. Г,Т 389 Плавлення .Випаровування. Кипіння. В,Т
Динаміка та елементи статики
390 Сила і другий закон Ньютона. Г,Т 402 Шкала сил у природі і техніці. Г,Т
391 Інерція і перший закон Ньютона. Г,Т 403 Тертя спокою. Г,Т
392 Інертність і маса. Г,Т 404 Тертя ковзання. Г,Т
393 Шкала у природі і техніці. Г,Т 405 Шкала коефіціентів тертя ковзання. Г,Т
394 Додавання сил. Рівнодійна сила. Г,Т 406 Сили опору в рідинах і газах. Г,Т
395 Третій закон Ньютона. Г,Т 407 Рівновага тіл при відсутності обертання.
Г,Т.
396 Закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Г,Т 408 Прості механізми. Г,Т
397 Сила тяжіння. Г,Т 409 Прості механізми (продовження). Г,Т
398 Рух тіла під дією сили тяжіння
(поблизу поверхні Землі). Г,Т
410 Умови рівноваги тіл, що мають вісь
обертання. Г,Т
399 Три космічні швидкості. Г,Т 400 Сила пружності. Закон Гука. Г,Т
401 Вага тіла . Невагомість.
Перевантаження. Г,Т
   
Константи та похідні
900 Фундаментальні фізичні константи В,Т 901 Основні фізичні одиниці системі СІ.
Види взаємодій. В,Т.
973 Основні фізичні одиниці системи СІ.
Префікси для утворення дольних та
кратних одиниць В,Т
986 Похідні одиниці (1 пл) В,Т.
987 Похідні одиниці (2 пл) В,Т 988 Похідні одиниці (1пл+2 пл) Г,Т
989 Система фундаментальних понять Г,Т 990 Система фундаментальних понять (рус)
Г,Т
1103 Елементарні частинки та їх класифікація
Г,Т
1286 Схема відношень фізичних величин
у системі СІ (анл.)
1284 Схема відношень фізичних величин
у системі СІ
   
Основні фізичні поняття та закони
1515 Струми переносу та провідності.
Опір. Закон Ома. В, Т.
1516 Електричний струм (і).
Густина струму (б). В, Т.
1525 Електричне коло. Розрахункова схема
кола. Закони Кірхгофа. В, Т.
   
Електричні кола постійного струму
1519 Вольт-амперні характеристики
нелінійних електричних
кіл постійного струму. В, Т,
1521 Послідовне з'єднання джерел
та споживачів. В, Т.
1522 Паралельне з'єднання споживачів. В, Т. 1524 Елкктричне коло та його схема. В, Т.
Асинхронні машини
1518 Розрахунок та побудова механічної
характеристики асинхронного двигуна.
В, Т.
   
Трьохфазні кола
1514 Основні поняття та схеми з'єднування.
В, Т.
1517 Манітне поле, що обертається.
Принцип дії трьохфазних двигунів. В, Т.
Електричні вимірювання
1520 Вимірювання активних опорів. В, Т. 1526 Вимірювання напруги. В, Т.
1523 Вимірювання струму та потужності. В, Т.    
Вимірювання
1527 Структурна схема аналогового електровимірювального приладу. В, Т.    
Астрономія
1202 Карта Зоряного неба. В, Т. 1672 Небесна карта В,Т.
1382 Карта Зоряного неба. Г, Т.    

Виготовлення і розробка плакатів - стендів за замовленою тематикою

<<Назад

 
разработка сайта веб студия