Хімія


Код
Найменування
  Інфо    
Фото
Ціна
           3242  
                          
Колекції:   
                                                      

                    
                              
Х-3000
Колекція "Шкала твердості" (Демонстраційно-роздаткова)


400,00
Х-3002
Колекція "Алюміній"демонстраційна


450,00
Х-3003
Колекція "Алюміній"                                                    ( Демонстраційно-роздаткова)


400,00
Х-3004
Колекція"Волокна"демонстраційна
   інфо

450,00
Х-3005
Колекція"Волокна" (Демонстраційно- роздаткова)


400,00
Х-3006
Колекція "Мінеральні та органічні добрива" демонстраційна


450,00
Х-3007
Колекція "Мінеральні та органічні добрива" (Демонстраційно-роздаткова)


400,00
Х-3008
Колекція "Зразки простих речовин" демонстраційна


300,00
Х-3010
Колекція "Кам"яне вугілля і продукти його переробки"демонстраційна


500,00
Х-3011
Колекція "Кам"яне вугілля і продукти його переробки" (Демонстраційно-роздаткова)


400,00
Х-3244
Колекція "Кам'яне вугілля і продукти його переробки"(роздаткова)


250,00
Х-3012Колекція "Каучук та продукти його переробки "демонстраційна
  450,00
Х-3013
Колекція "Каучук та продукти його переробки " роздаткова


200,00
Х-3014
Колекція "Метали і сплави"


450,00
Х-3015
Колекція "Метали і сплави" демонстраційна


350,00
Х-3016
Колекція "Нафта і продукти її переробки" настінна


700,00

Колекція "Нафта і продукти її переробки" демонстраційна     450,00
Х-3017
Колекція "Нафта і продукти її переробки" демонстраційна (24 зразки)600,00
Х-3018
Колекція "Паливо" демонстраційна


450,00
Х-3019
Колекція "Паливо" роздаткова


200,00
Х-3020
Колекція "Пластмаси"
демонстраційна


450,00
Х-3021
Колекція "Пластмаси" роздаткова200,00
Х-3022
Колекція "Руди металів" або "Мінерали" демонстраційна400,00
Х-3023
Колекція "Руди металів" або "Мінерали" роздаткова200,00
Х-3024
Колекція "Скло і вироби зі скла" демонстраційна

450,00
Х-3025
Колекція "Скло і вироби зі скла" (Роздаткова) 10 шт.


200,00
Х-3026
Колекція "Чавун і сталь"  


400,00
Х-3027
Колекція "Чавун і сталь "(роздаткова" ) зразків 10 шт.


240,00
Х-3028
Колекція "Кварц у природі"
демонстраційна


450,00
Х-3029
Колекція "Кварц у природі"
демонстраційно-роздаткова400,00

Колекція "Вапняки у природі"
демонстраційна


450,00

Колекція "Вапняки у природі"
демонстраційно-роздаткова400,00
Х-3030
Колекція "Кальцит у природі"
демонстраційно-роздаткова


400,00
Х-3031
Колекція "Кальцит у природі"роздаткова


200,00

Колекція "Кислоти у природі" демонстраційна


    450,00
Х-3032
Колекція"Торф і продукти його переробки"
настінна


1000,00

Колекція"Торф і продукти його переробки"демонстраційна   450,00
Х-3033
Колекція"Торф і продукти його переробки"  (Демонстраційно-роздаткова)400,00
Х-3034
Колекція "Промислові зразки тканин і ниток"


400,00
Х-3035
Колекція "Сировина для паливного виробництва "демонстраційна400,00
Х-3036
Колекція "Сировина для паливного виробництва "роздаткова200,00
Х-3037
Колекція "Сировина для хімічної промисловості "демонстраційна400,00
Х-3038
Колекція "Сировина для  хімічної промисловості "роздаткова200,00
Х-3245
Колекція "Будівельні матеріали" (Демонстраційно-роздаткова)


400,00
Код
Найменування
Фото
Ціна

    
Моделі:  
 
             


                     
Х-3039Модель Атома демонстраційна
                           

Х-3040
Модель демонстраційна кристалічної гратки алмазу.
650,00
 Х-3041  
Модель демонстраційна кристалічної гратки  графіту.  

650,00
Х-3042
Модель демонстраційна кристалічної гратки йоду.

500,00
Х-3043
Модель демонстраційна кристалічної гратки льоду.

700,00
Х-3044
Модель демонстраційна кристалічної гратки карбон(IV) оксиду.


Х-3045
Модель демонстраційна кристалічної гратки натрій хлориду.


Х-3046
Модель демонстраційна кристалічної гратки заліза.

500,00
Х-3047
Модель демонстраційна кристалічної гратки магнію.

500,00
Х-3048
Модель демонстраційна кристалічної гратки міді.

450,00
Х-3049
Набір для складання об"ємних моделей молекул.(демонстраційний)

2000,00
Х-3050
Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул (роздатковий)

2000,00Код
Найменування
Фото
Ціна
               
                                              
  Прилади для демонстрацій та                   дослідів:                     
                                                          
                    
                    
Х-3051
Прилад для визначення складу повітря


Х-3052
Прилад для добування газів


Х-3053
Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічних реакцій від умов.

2500,00
Х-3054
Прилад для окислення спирту надмідним каталізатором.

1000,00
Х-3241
Посудина Ландольта (пара)

1000,00
Х-3055
Прилад для ілюстрації закону збереження маси речовини


Х-3056Мідна спіраль  
Х-3057
Набір по електролізу (демонстраційний)

750,00
Х-3058
Набір по електролізу (лабораторний)

300,00
Х-3240
Комплект для демонстраційних дослідів з хімії універсальний (КДДХУ)

4000,001234
              
                                                  

 ПЛАКАТНА ПРОДУКЦІЯ .


(Плакати- таблиці кольорові ,з подвійною ламінацією,виготовлені на якісних матеріалах закордонного виробництва,українською мовою,розміром 840*600 , А1)


Вартість одного плаката -таблиці 100,00 грн

                                                                         
                                            

ТАБЛИЦІ:


Х-3059 
Таблиця"Періодична система"(коротка форма) розміром 840*600 А1         
 100,00
Х-3060
Таблиця розчинності кислот ,основ,солей і амфотерних гідроксидів у воді при t 20-25*С розміром 840*600 А1

100,00
Х-3061
Таблиця"Ряд активності металів"

100,00
Х-3062
Таблиця"Електронегативність елементів головних підгруп розміром 840*600 А1

100,00
Х-3063
Таблиця "Правила безпеки на уроках хімії "розміром 840*600 А1

100,00
Х-3064
Комплект портретів видатних хіміків (10 шт) А3

1000,00

ПЛАКАТИ:Білки і нуклеїнові  кислоти


Х-3065
Білки і нуклеїнові кислоти (первинна структура білка).

100,00
Х-3066
Білки і нуклеїнові кислоти (нуклеїнові кислоти)

100,00
Х-3067
Білки і нуклеїнові кислоти (четвертинна структура білка)

100,00

Будова речовин


Х-3068
1. Будова атома

100,00
Х-3069
2. Електронна орбіталь

100,00
Х-3070
3. Моделі атомів деяких елементів

100,00
Х-3071
4. Кристали

100,00
Х-3072
5. Хімічний зв’язок.

100,00
Х-3073
6. Валентність.

100,00
Х-3074
7. Ступінь окислення

100,00
Х-3075
8. Ізомерія. Частина 1

100,00
Х-3076
9. Ізомерія. Частина 2

100,00
Х-3077
Гомологія

100,00
Х-3078
Модель атома Резерфорда-Бора.

100,00
Х-3079
Кристалізація мінералів системи кристалічної симетрії

100,00

Номенклатура


Х-3080
Бінарні сполуки

100,00
Х-3081
Номенклатура солей.

100,00
Х-3082
Номенклатура органічних сполук.

100,00
Х-3083
Насичені вуглеводні (алкани)

100,00
Х-3084
Ненасичені вуглеводні (алкени і алкіни)

100,00
Х-3085
Функціональні похідні вуглеводнів.

100,00

Хімія клітини


Х-3086
Білки. Ферменти

100,00
Х-3087
АТФ (аденозинтрифосфорна кислота).

100,00
Х-3088
Нуклеїнові кислоти

100,00
Х-3089
Комбінований 281+283.

100,00

Види хімічних зв’язків


Х-3090
Ковалентний полярний зв’язок.

100,00
Х-3091
Ковалентний неполярний зв’язок.

100,00
Х-3092
Утворення ковалентної неполярної молекули  водню

100,00
Х-3093
Електровалентний (іонний) зв’язок (на прикладі NaCL)

100,00
Х-3094
Водневий зв"язок. Позначення, модель, енергія водневого зв'язку. Утворення димерів за рахунок водневого зв"язку (асоціація молекул). Ряд сполучення атомів, що утворюють водневий зв"язок. 

100,00
Х-3095
Генетичний зв'язок між класами органічних сполук.

100,00
Х-3096
Моделі молекул органічних сполук.

100,00
Х-3097
Електроліз

100,00
Х-3098
Молекулярна структура бензолу.

100,00
Х-3099
4 квантові числа електрона.

100,00
Х-3100
Розподіл електронів у складному атомі.

100,00
Х-3101
Розподіл електронів по рівнях і підрівнях.

100,00
Х-3102
Форми електронних хмар.

100,00
Х-3103
Крива іонізаційних потенціалів

100,00
Х-3104
Водень  як відновник і слабкий окисник.

100,00
Х-3105
Співвідношення між видами хімічного зв’язку

100,00
Х-3106
Взаємозв’язок між деякими фізичними величинами.

100,00
Х-3107
Типи кристалічних граток.

100,00
Х-3108
Сигма- і пі- зв'язки

100,00
Х-3109
Утворення донорно-акцепторного зв'язку

100,00
Х-3110
Іонний та ковалентний характер зв'язку

100,00
Х-3111
Іонний зв'язок утворення хлориду натрію з простих  речовин

100,00
Х-3112
Електролітична дисоціація

100,00
Х-3113
Генетичний зв'язок між неорганічними речовинами

100,00
Х-3114
Класифікація речовини

100,00
Х-3115
Молекулярна структура алканів

100,00
Х-3116
Молекулярна структура алкінів (ацетилену)

100,00
Х-3117
Енергетичні рівні і підрівні електрона

100,00
Х-3118
Графічне зображення деяких орбіталей

100,00
Х-3119
Зміна електронегативності елементів

100,00
Х-3120
Зміна величин атомних радіусів в залежності від порядкових номерів елементів.

100,00
Х-3121
Схема побудови періодів або електронних рівнів

100,00
Х-3122
Іонізаційний потенціал, спорідненість до електрону, електронегативність

100,00
Х-3123
Генетичні взаємозв’язки між класами неорганічних сполук

100,00
Х-3124
Схема електронної будови атомів і типів хімічних зв’язків

100,00
Х-3125
Процеси окиснення-відновлення

100,00
Х-3126
Зміна максимальних ступенів окиснення хімічних елементів

100,00
Х-3127
Типові окисники.

100,00
Х-3128
Типові відновники. Метали, вуглеводні

100,00
Х-3129
Розрахунок ступеня окиснення  елемента у сполуці та в іоні

100,00
Х-3130
Схема процесів окиснення -відновнення.

100,00
Х-3131
Ступінь окиснення.

100,00
Х-3132
Класифікація хімічних реакцій

100,00
Х-3133
За зміною числа вихідних і кінцевих речовин. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу  реагуючих речовин.                За виділенням або поглинанням тепла.

100,00
Х-3134
За напрямом реакції. За участю каталізатора. Залежно від типу одного з реагентів в органічній хімії. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки.

100,00
Х-3135
Процеси що відбуваються при нагріванні парафіну.

100,00
Х-3136
Розповсюдження елементів на землі.

100,00
Х-3137
Розчинність солей , кислот і основ воді

100,00
Х-3138
Залежність властивостей речовини від хімічного  зв"язку

100,00
Х-3139
Елементи ,що утворюють прості речовини з молекулярною, атомною і металічною структурами.

100,00
Х-3140
Структурні одиниці атома.

100,00
Х-3141
Кислотно-основні властивості оксидів

100,00
Х-3142
Розчинність солей і основ у воді.

100,00
Х-3143
Взаємозв"язок  кругообігу оксигену і карбону.

100,00
Х-3144
Розчинність кислот, основ  і солей у воді.

100,00
Х-3145
Вміст хімічних  елеметів у природі і організмі людини.

100,00
Х-3146
Молекулярна структура алкенів.

100,00
Х-3147
Найважливіші продукти переробки  нафти

100,00
Х-3148
Періодична система елементів  Д.І.Менделєєва  (довгоперіодичний варіант)

100,00
Х-3149
Електрохімічний ряд напруг металів.

100,00
Х-3150
Класифікація органічних сполук за структурою  карбонового скелета

100,00
Х-3151
Періодична система елементів

100,00
Х-3152
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва.

100,00
Х-3153
Відносна електронегативність елементів груп А Періодичної системи

100,00
Х-3154
Атомні радіуси елементів І-ІV періодів (У НМ)

100,00
Х-3155
Розчинність кислот, основ  і солей у воді.

100,00
Х-3156
Гібридизація орбіталей

100,00
Х-3157
Форма s-, p-, i d- орбіталей

100,00
Х-3158
Гібридизація валентних орбіталей

100,00
Х-3159
Зміна орбітальних енергій при гібридизації.

100,00
Х-3160
Просторова орієнтація гібридних орбіталей.

100,00
Х-3161
Форми молекул з гібридними орбіталями

100,00
Х-3162
Техніка безпеки в хімічній лабораторії

100,00
Х-3163
Як переливати газ.

100,00
Х-3164
Правила безпеки

100,00
Х-3165
Як  користуватися  спиртівкою.

100,00
Х-3166
Пропускання газу через рідину, закінчення досліду.

100,00
Х-3167
Як нюхати газ та спостерігати реакцію.

100,00
Х-3168Як використовувати речовини при дослідах у пробірках, як перемішувати рідини скляною паличкою.

100,00
Х-3169
Як наливати рідини в пробірку, як збирати газ способом витіснення повітря

100,00
Х-3170
Як вводити в посудину шматочки твердої речовини

100,00
Х-3171
Правила техніки безпеки

100,00
Х-3172
Органічна хімія

100,00
Х-3173
Мінеральні та хімічні волокна.

100,00
Х-3174
Промислова установка для отримання ацетилену із метана

100,00
Х-3175
Автоклав для гідрування жирів

100,00
Х-3176
Генетичний зв`язок вуглеводнів

100,00
Х-3177
Кам`яне вугілля та продукти його переробки

100,00
Х-3178
Генетичний зв`язок класів органічних речовин


100,00
Х-3179
Пластмаси

100,00
Х-3180
Моделі молекул органічних речовин

100,00
Х-3181
Добування  та переробка нафти.

100,00
Х-3182
b - окислення насичених вищих жирних кислот.

100,00
Х-3183
Цикл Кребса.

100,00
Х-3184
Класифікація органічних сполук

100,00
Х-3185
Загальні формули органічних сполук

100,00
Х-3186
Хімія

100,00
Х-3187
Чавун та сталь.

100,00
Х-3188
Пріоритетність функційних груп

100,00
Х-3189
Кислотно-лужна система аналізу катіонів

100,00
Х-3190
Види ізомерії

100,00
Х-3191
Електронні ефекти деяких замісників

100,00
Х-3192
Розчинність деяких речовин у воді та їх відносні молекулярні маси

100,00
Х-3193
Хімія у військовій справі

100,00
Х-3194
Ряд активності металів

100,00
Код
НайменуванняФотоЦіна
              
                                   Додаткове обладнання:                                                                   
                    
                   
Х-3195
Апарат Гофмана


Х-3196
Ареометр

80,00
Х-3197
Бюретка з одноходовим краном 100 мл

100,00
Х-3198
Баня водяная

7000,00
Х-3199
Воронка лабораторна В


Х-3200
Водоструменевий насос


Х-3201
Ваги електронні до 200 г

350,00
Х-3202
Гігрометр психрометричний -1

200,00
Х-3203
Гігрометр психрометричний -2

200,00
Х-3204
Джерело живлення лабораторне

6000,00
Х-3205
Детектор Радіоактивності


 Х-3206Колба Бунзена  4000,00
Х-3207
Комплект для демонстрації дослідів по хімії універсальний

800,00
Х-3208
Комплект мірного посуду


Х-3209
Колба конічна типу Ки з циліндричною горловиною 100 мл


Х-3210
Колба конічна типу Ки з циліндричною горловиною 250 мл


Х-3211
Колба конічна типу Ки з циліндричною горловиною  1000 мл


Х-3212
Колба мірна  50 мл


Х-3213
Колба мірна 100 мл


Х-3214
Колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною 500 мл

400,00
Х-3215
Колонка адсобційна


Х-3216
Лійка Бюхнера №1


Х-3217
Лабораторний набір "Кристалізація"

200,00
Х-3218
Магнітний змішувач із підігрівом


Х-3219
Нагрівач пробірочний

2500,00
Х-3220
Набір важків до терез учбовим(до 200 г)

800,00
Х-3221
Перехід скляний


Х-3222
Петля ніхромова з галогеноалканів


Х-3223
Прилад для добування галогеноалканів.


Х-3224
Прилад для добування розчинних речовин у твердому стані.


Х-3225
Прилад для дозування рідин.


Х-3226
Прилад для дослідів по хімії з електричним струмом                       ( демонстраційний)

1000,00
Х-3227
Прилад для електролізу солей.


Х-3228
Сітка латунна


Х-3229
Ступка порцелянова №1 з товкачиком


Х-3230
Тиглі для прожарювання №3


Х-3231
Трикутник для тиглів


Х-3232
Трубка хлоркальцієва


Х-3233
Холодильник типу ХСН


Х-3234
Циліндр мірний ( з носиком і скляною основою) 100мл


Х-3235
Циліндр мірний ( з носиком і скляною основою) 50мл

Х-3236
Циліндр мірний ( з носиком і скляною основою) 25мл

Х-3237
Циліндр мірний ( скляні , з носиком на пластиковій снові) 100мл
50,00
Х-3238
Циліндр мірний ( скляні, з носиком на пластиковій снові ) 50мл
40,00
Х-3239
Циліндр мірний ( скляні з носиком на пластиковій снові) 25мл
30,00


 
разработка сайта веб студия