Укр.мова

КОДНайменування
ФОТОЦІНА

УКРАЇНСЬКА МОВА

(Плакатна продукція)
583
Суфікси прикметників та дієприкметників.          
80,00
584
Суфікси прикметників.
80,00
585
Зміна приголосних звуків перед суфіксами -ськ (ий), -ств (о). Г,Т
80,00
586
Десять частин мови. Г,Т
80,00
587
Українська мова (алфавіт). В,Т
80,00
588
Дієслово .Система дієслівних форм. В,Т.
80,00
589
Іменник: відмінкові закінчення.В Т

80,00
590
Українська мова. Г,Т   

80,00
591
Прикметники :відмінкові закінчення. Г,Т

80,00
592
Розподіл іменників, які закінчуються на -Р. Г,Т   

80,00
593
Займенники :розряди. Г,Т   

80,00
594
Числівики:відмінкові закінчення. В,Т   

80,00
595
Розділові знаки при прямій мові. В,Т   

80,00
596
Речення. В,Т

80,00
1324
Словосполучення. Речення. Г,Т.

80,00
1361
Синтаксис. В,Т.

80,00
1362
Десять частин мови. В. Т,

80,00
1363
Орфографія. В,Т.

80,00
1367
Морфологія. В,Т.

80,00
1372
Числівник. В,Т.

80,00
1373
Дієслово. В,Т.

80,00
1374
Іменник. В,Т.

80,00
1375
Лексика. В,Т.

80,00
1376
 Групи слів у лексиці. Г,Т. 80,00
1377
Морфеміка: будова слова. В, Т.

80,00
1378
Прикметник.В,Т

80,00
1379
Фонетичний запис. В,Т.

80,00
1380
Займенники. В,Т

80,00
1381
Звуки мови. В,Т.

80,00

Зарубіжна література1745
Стилі, напрями, течії в мистецтві та літературі. В, Т.   

80,00
1746
Зарубіжна літ-ра

80,00
1747
Літературні роди і жанри. В. Т

80,00
1748
Душа тисячоліть шукає себе в слові...

80,00
1749
Мистецтво. В, Т

80,00

Українознавство997
Українське національне вбрання. 1 В,Т   

80,00
998
Українське національне вбрання 2. В,Т

80,00

Англійська мова1325
Прийменники prepositions. Г,Т.   

80,00
1326
Прийменники prepositions. Г,Т.   

80,00
2461
Tenses

80,00
2476
Wordbuilding

80,00
2478
Parts of speach

80,00

 
разработка сайта веб студия